8 verschillen financial en operational lease van auto

Veel ondernemers kiezen voor een vorm van lease als ze een auto inzetten voor hun bedrijf. Voor startende of nieuwe ondernemingen is het de perfecte manier om hun liquiditeit niet aan te spreken terwijl ze toch over een andere auto kunnen beschikken.

In de basis heb je zakelijk twee vormen financial en operationele lease.

Financial lease

Financial leasing is een vorm van leasing waarbij het risico van de auto en het de kosten worden overgedragen aan de huurder (de bedrijfseigenaars) wanneer zij besluiten om de auto te leasen voor hun bedrijf. Het is een zakelijke lening die besteed wordt aan de aanschaf van een auto

Operational lease

Operational leasing daarentegen is een vorm van lease die je eigenlijk het beste kunt omschrijven als het langdurig huren van een auto. De risico’s en het eigendom van de auto blijft bij de leasemaatschappij.

Voorkeur financial of operational lease?

Hoe kun je als ondernemer kiezen tussen financiële en operationele lease? En waarom zou hij het ene kiezen boven het andere?

Verschillen financial of operational lease?

Financiële lease is een type lease waarbij de leasegever de leasenemer een lening verstrekt om een auto aan te schaffen. De auto blijft onderpand voor de lening die is vertrekt door de leasemaatschappij.

In dit artikel zullen we het hoe en waarom van financiële en operationele lease ontdekken. We zullen ook de verschillen tussen een financial en een operationele lease uitleggen. De belangrijkste overeenkomst tussen beide leasevormen is dat je vooraf een contract aangaat voor een bepaalde duur. Denk er dus goed over na, je zit er altijd voor langere tijd aan vast.

Operationele leasing daarentegen is een vorm van lease waarbij de leasemaatschappij de leasenemer toestaat de auto van de leasemaatschappij te gebruiken in ruil voor een maandelijkse betaling.

Een financiële lease is een leasevorm waarbij de auto op de balans wordt opgenomen en er bijvoorbeeld op wordt afgeschreven. Een auto die via operationele lease wordt ingezet staat in principe niet op de balans, alleen de maandelijkse leasefactuur wordt ingeboekt. Daarom wordt operationele lease ook “buiten de balans” genoemd.

Bij financiële lease gaat het eigendom over op de lessee. Bij een operationele lease gaat het eigendom niet over op de lessee.

Het financiële lease contract wordt een leningsovereenkomst/contract genoemd. Het contract van een operationele lease wordt een huurovereenkomst/contract genoemd.

Zodra beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend, kan de financiële lease gewoonlijk niet meer worden geannuleerd. Financiële lease biedt een belastingaftrek voor afschrijvingen. Bij operationele lease ikun je de maandelijkse huurbetalingen als kosten opvoeren.

Bij financiële lease is de auto na de slotbetaling aan het einde van de contractuele periode van de lessee. Bij een operationele lease is er normaal gesproken niet zo’n aanbod.

Financiële vs. Operationele lease

  1. Bij financial lease sluit je een lening af, bij operational lease een huurcontract.
  2. Bij financial lease ben je in principe direct eigenaar van de auto, bij operational lease huur je de auto.
  3. Financial lease wordt vaak voor langere perioden afgesloten, operational lease vaak korter.
  4. Bij financial lease moet je zelf onderhoud, verzekering en bandenslijtage betalen, bij operational lease zit het vaak in het maandbedrag.
  5. Bij financial lease kun je de BTW over het aankoopbedrag ineens terugvragen, bij operational lease vraag je maandelijks BTW terug over de huurkosten.
  6. Bij financial lease kun je de auto aan het einde van het contract overnemen, bij operational is dit niet gebruikelijk.
  7. Als je bedrijf nog niet lang bestaat of geen goede cijfers heeft dan is financial lease vaak een uitdaging, operational lease is dan eenvoudiger akkoord te krijgen.
  8. Bij operational lease wordt vaak gekozen voor nieuwe auto’s, bij financial lease kun je makkelijker profiteren van auto’s met de kop eraf.

Lees hier meer over financial lease, hier lees je meer over operational lease. Bekijk bij MrWheelson het autoaanbod uit het buitenland dat beschikbaar is voor lease.